• /
  • Almanya Vize Detayları

Almanya Vizeleri

KonsoloslukBüyükelçilik
Adres İnönü Cd No: 16-18 Ayazpaşa İstanbul Atatürk Bulvarı No:114 Kavaklıdere Ankara
Telefon +902123346167 +90312 4265465
Faks +902122499920
E-posta
Web www.istanbul.diplo.de www.ankara.diplo.de
Başvuru Günleri Hafta içi çalışma günleri Hafta içi çalışma günleri
Vize Teslim Günleri Konsolosluk tarafından belirlenmektedir Büyükelçilik tarafından belirlenmektedir
Vize Ücreti 85 Euro 85 EURO
Belgeler TURISTIK EK FORM VIZE BASVURU FORMU

Vize Tipine Göre Gerekli Bilgiler


Konsolosluk İşlem SüresiKonsolosluk tarafından belirlenmektedir
Büyükelçilik İşlem SüresiBüyükelçilik tarafından düzenlenmektedir
Gerekli Belgeler » Başvurular parmak izi uygulamasından dolayı şahsen yapılmaktadır.Evrakları bize ulaştırdıktan sonra kontrol edip gerekli randevu işlemlerinden sonra sizinle irtibata geçeceğiz. Almanya Turistik vize başvuruları kısa süreli olarak Konsolosluk tarafından değerlendirilebilir.Kalış süreniz kadar
» örneğin 5 günlük otel rezervasyonu doğrultusunda 5 yada 10 günlük kalışlı vize verilebilmektedir. Her başvuru sahibi için doldurulacak form Büyük harflerle ve karalama yada tipeks kullanılmadan doldurulmalıdır.Tipeksli formlar Almaya Başkonsolosluğu tarafından kabul edilmemektedir. Vize başvurunuz için tarafımızdan talep ettiğiniz gerçek seyahat planlarınızı içermeyen Otel ve Uçak rezervasyonlarından dolayı firmamızın hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.Öncelikli olarak her zaman seyahat edeceğiniz ülkenin konsolosluğundan vize başvurunuzu yapmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.Bu durum Schengen ülkeleri kuralı olarak belirlenmiştir. Konsolosluk vize başvurunuzun
» ülkelerine yapacağınız seyahatin inandırıcılığından emin olmak adına satın alınmış yada ödemesi yapılmış otel rezervasyonunuzu talep etme hakkına sahiptir. Vize başvurunuz için sahip olduğunuz yeni pasaportunuz ve tüm eski pasaportlarınızı da ibraz etmeniz gerekmektedir.Alabileceğiniz vize süresi daha önce almış olduğunuz vizeler ve bu vizeleri kullanma sıklığınıza bağlı olarak değerlendirilmektedir. Vize başvuru sonucunuza istinaden ücret iadesi yapılmamaktadır. Vize başvurusu için gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır ; Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi gereklidir: ? Başvuru sahibi ile birlikte gidecek her bir kişi için (küçükler için de) ayrı ayrı Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış bir başvuru formu. ? Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli ve imzalanmış pasaport. Pasaport on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportla birlikte pasaportun resimli sayfasından bir adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir Eski pasaport yok ve yeni çıkartılan pasaport hiçbir işlem görmemiş ise yetkili pasaport şubesinden \"pasaport protokol belgesi\" temin edilmesi şarttır. ? 2 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı) ? Almanya`daki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belgeler
» örneğin: a) İkamet Yasasının 66 ? 68. maddelerine göre hazırlanmış ve Almanya?dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye veya başvuru sahibi kendi imkanlarıyla Almanya`daki masraflarını karşılayacaksa da
» buna ilişkin belgeler (ör: banka hesabında düzenli olarak para bulunduğuna dair belge) ve kalınacak yerin adresi ? Uçuş rezervasyonu
» Otel rezervasyonu veya seyahate ilişkin diğer belgeler ? Gelirle ilgili belgeler* (ör. Maaş ödemeleri
» hesap cüzdanı
» kira geliri
» tarım üretimi
» Almanya`dan gelen havale vs.) ? Her başvuru sırasında tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı (açıklamalar kısmında adres belirtimelidir)
» düşünceler bölümü işlenmiş olmalı. AB/AET vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları tarafından ayrıca aşağıdaki beleger de ibraz edilmeli: Eşler: Uluslararası evlenme kayıt örneği ve Türkiye`deki ikamete ilişkin ikamet ilmuhaberi (ikamet Türkiye ise) b) Çocuklar: Uluslararası doğum kayıt örneği.Evli bayanlardan tam tekmil vukuatlı nüfus örneği hem evlenmeden önce hem evlendikten sonra asıl nüsha olarak talep edilmektedir. ? Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli yurtdışı sağlık sigortası aslı kaşe ve imzalı olarak talep edilmektedir.Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir. ? Reşit olmayanlarda: Başvuru için velayet sahibinden vekaletname ve boşanma durumlarında velayet kararı Başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler de ibraz edilmelidir: Ücretli ve memurlar: ? Mesleğinize dair de bilgi içeren çalışma belgesi ? Talep edilen vize süresi için resmi izin belgesi ? Bağ-Kur/SGK dökümü
» SGK giriş bildirgesi ve son 3 aylık maaş belgesi ? T.C. Kimlik kopyası ? Vergi Levhası ( Güncel ) ? Faaliyet belgesi ( Güncel
» Başvuru tarihinde son 6 aylık dönem içinde çıkarılmış olması talep edilmektedir. ) ? Ticari Sicil gazetesi ? İmza sirküleri Serbest meslek sahipleri: ? Ticaret Odası kaydı ? Yeni tarihli vergi levhası ? Ticaret Gazetesi Çiftçilik yapanlar: ? Çiftçilik belgesi
» o bölgedeki ziraat odası tarafından onaylanmış olacak Emekliler: ? Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi Öğrencilerden ve yüksek öğrenim görenlerden istenen belgeler: ? Öğrenci belgesi UYARI: ? Belirl bir maddi geliri olmayanlar ( öğrenciler
» ev hanımları vs.)
» kendilerini maddi olarak destekleyen 1. dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine bakmalıdırlar. Buna ek olarak
» 1. dereceden yakını tarafından destekleneceklerine dair ıslak imzalı ve okunaklı bir dilekçe de ibraz etmeleri gerekmektedir. ? Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı
» son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvaffakatname aslı ve fotokopisi alınması ve çocuklara ayrı doldurulmuş olan vize başvuru formlarının hem anne hem de baba tarafından imzalanması gerekmektedir. ? Şahsi başvururlar dışında kişiler veya acentalar ile evraklar İDATA\ya getirildiğinde pasaport sahibi tarafından ıslak imzalı \\pasaport teslim vekaletnamesi\\ gerekmektedir. Reşit olmayan çocuklar için \\pasaport teslim vekaletnamesi\\ni yasal velisi/velileri ıslak imzalı olarak ibraz etmelidirler. ? İbraz edilecek belgeleri lütfen yukarıda sıralandığı şekilde hazırlayınız. Başvuru sırasında ancak tüm belgelerin ibraz edilmesi halinde vize başvurusunun işleme alınması mümkündür. Eksik evrak olması durumunda başvuru iade edilir. Gerek duyulması halinde
» başka belgelerin de istenebileceğini lütfen gözönünde bulundurunuz. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması
» mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir.
Önemli Bilgiler
Not
Konsolosluk İşlem SüresiKonsolosluk tarafından belirlenmektedir
Büyükelçilik İşlem SüresiBüyükelçilik tarafından düzenlenmektedir
Gerekli Belgeler » 1. PASAPORT ( PASAPORT SAHİBİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ TEMDİT SÜRESİ SEYAHAT TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 3 AY GEÇERLİ VE PASAPORTTA KAYITLI SEYAHAT EDECEK KİŞİ KADAR BOŞ VİZE SAYFASININ BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.PASAPORTUN AÇIKLAMALAR İLE GÜMRÜK VE DÖVİZ KAYITLARI SAYFALARINA VİZE BASILMAMAKTADIR. ) 2. VİZE BAŞVURU FORMU 3. YENİ ÇEKİLMİŞ 6 AYDAN ESKİ OLMAYAN 2 ADET BİOMETRİK ÖZELLİKTE VESİKALIK RESİM. 4. DAVETİYE ( SEYAHATE KATILACAK HER KİŞİNİN ADI DAVETİYEDE GEÇMELİDİR.GÖNDEREN TARAFINDAN KAŞE VE İMZALI OLARAK TALEP EDİLMEKTEDİR. ) 5. OTEL VE GİDİŞ DÖNÜŞ UÇAK REZERVASYONU. 6. ŞİRKET ANTETLİ KAĞIDINA KONSOLOSLUĞA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE. ( ORJİNAL
» ŞİRKETİN İMZA YETKİLİSİ TARAFINDAN İMZALANMALIDIR.HER BAŞVURU SAHİBİ İÇİN BİR ADET ORJİNAL DİLEKÇE DÜZENLENMELİDİR.DILEKCE ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR. ) 7. FAALİYET BELGESİ ( SON 6 AYLIK DÖNEMİ GÖSTERMELİ ) 8. FİRMA İMZA SİRKÜLERİ. 9. ŞİRKETİN SON 3 AYLIK BANKA HESAP DÖKÜMÜLERİ.DÖKÜM ALINAN BANKAYA AİT İMZA SİRKÜLERİ.DÖKÜM ALTINA İMZA ATAN YETKİLİNİN BANKA GÖREVLİSİ OLDUĞUNU GÖREBİLMELERİ İÇİN TALEP EDİLMEKTEDİR. 10. VERGİ LEVHASI ( SON DÖNEM ) 11. TİCARİ SİCİL GAZETESİ. 12. SSK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ. ( SGK?lı değil ise Noter tasdikli İş Sözleşmesi. ) 13. SON ÜÇ AYLIK MAAŞ BORDROSU. 14. SSK HİZMET DÖKÜMÜ ( DAHA ÖNCE ALMANYA VİZENİZ VARSA SON 4 AYLIK SSK PRIM BILDIRGELERINI DE EKLEYEBİLRSİNİZ.DAHA ÖNCE HİÇ SCHENGEN VİZESİ OLMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN SSK HİZMET DÖKÜMÜ KAŞELİ VE İMZALI OLARAK TALEP EDİLMEKTEDİR. ) 15. T.C. KİMLİK FOTOKOPİSİ. 16. EV TELEFONU EV ADRESİ VE CEP TELEFONU. 17. SEYAHAT SÜRESİNİ KAPSAYAN 30 BIN EURO LIMITLI BUTUN SCHENGEN ULKELERI ICIN GECERLI SEYAHAT SAGLIK SIGORTASI.ASIL NÜSHA KAŞE VE ISLAK İMZALI OLARAK ACENTA TARAFINDAN TALEP EDİLMEKTEDİR. EMEKLİ OLUP HALEN ÇALIŞANLARDAN SON 4 AYLIK EMEKLİ DESTEK PRİMİ BİLDİRGESİ TALEP EDİLMEKTEDİR.
Önemli Bilgiler
Not
Vize Ön Başvuru Formu
Captcha

Vize Ara


Bölgede Uygun Otel Kaydı Bulunamadı
Sosyal Medyada Entaş
© 2014 | Gizlilik İlkesi
Tüm Hakları Saklıdır

Faydalı Linkler

E-Bülten

İletişim Bilgilerimiz
0 (212) 354 24 24
entas@entas.com.tr
faks: 0 (212) 354 24 98
Anasayfa | Entaş Turizm Hakkında | Enka Grup | İnsan Kaynakları | Sıkça Sorulan Sorular | Kişisel Verilerin Korunması | İletişim